เอกสารที่ต้องใช้สำหรับใช้บริการรถเช่าเชียงใหม่

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับผู้เช่ารถ

Work13-1

  • ใบขับขี่หรือสำเนา
  • บัตรเครดิต
  • พาสปอร์ต หรือ บัตรประชาชน (ผู้เช่า)
  • บัตรเครดิตอายัดเงินมัดจำในการเช่า รถเช่าเชียงใหม่  จำนวน 2,000 บาท ( หรือเงินสดตามที่บริษัทกำหนด )